Info pobrane przez sysinfo.sh

Aktualna data: Thu Mar 21 12:17:14 GMT 2019

Zalogowani użytkownicy: 0 users

System: Linux running on a armv7l processor.

Uptime: 93 dni, 22 godzin, 35 minut
Obiciążenie: 0.17, 0.25, 0.26

Pamięć: 
Ogółem: 0.905 G
Zajęte: 0.763 G
Wolna: 0.638 G

Dyski:
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    29G 1.1G  27G  4% /
devtmpfs    460M   0 460M  0% /dev
tmpfs      464M   0 464M  0% /dev/shm
tmpfs      464M   0 464M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      464M  47M 417M 11% /run
tmpfs      5.0M 4.0K 5.0M  1% /run/lock
/dev/sda1    44M  23M  22M 51% /boot


Powrót