Info pobrane przez sysinfo.sh

Aktualna data: Sat May 25 18:53:29 BST 2019

Zalogowani użytkownicy: 0 users

System: Linux running on a armv7l processor.

Uptime: 20 dni, 1 godzin, 42 minut
Obiciążenie: 97.47, 100.44, 101.08

Pamięć: 
Ogółem: 0.905 G
Zajęte: 0.721 G
Wolna: 0.465 G

Dyski:
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    29G 1.3G  26G  5% /
devtmpfs    460M   0 460M  0% /dev
tmpfs      464M 2.0M 462M  1% /dev/shm
tmpfs      464M   0 464M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      464M  47M 417M 11% /run
tmpfs      5.0M 4.0K 5.0M  1% /run/lock
/dev/sda1    44M  22M  22M 51% /boot
tmpfs      93M   0  93M  0% /run/user/1000


Powrót